KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2023/2024

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2023/2024

  • Kontynuacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
  • Realizacja koncepcji rozwoju przedszkola.
  • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
  • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
  • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
  • Kształtowanie u dzieci aktywnych postaw i nawyków wobec swojego zdrowia.
  • Rozbudzanie potrzeby kontaktów z przyrodą.