Wycieczki przedszkolne w roku 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci uczestniczyły w różnych wycieczkach:

- Wiejska Chata w Bojkowie - warsztaty: „Ceramika”, „Na szkle malowane”, „Święto Pieczonego Ziemniaka”,

- Radiostacja Gliwicka,

- Muzeum Chleba w Radzionkowie,

- Palmiarnia Miejska,

- ZOO w Chorzowie,

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,

- Park Zabaw Alele w Zbrosławicach,

- wyjazd na przedstawienie „Dorotka z Krainy Oz” Teatru z Chorzowa występującego gościnnie w Mrowisku