Współpraca przedszkola z instytucjami

Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami:

- Kościołem Św. Jacka – udział w Mszy Dożynkowej,

- Strażą Miejską – prelekcje i prezentacje multimedialne na temat:

1. Bezpieczna droga do przedszkola

2. Pierwsza pomoc

3. Bezpieczne ferie zimowe

4. Bezpieczne zabawy na placu zabaw

- Szkołą Podstawową nr 14

1. Biesiada Górnicza

2. Wielkanocne zajączki – występy dzieci w języku angielskim

- Biblioteką Miejską filia w Sośnicy – cykliczne wyjścia do biblioteki, udział w konkursach oraz wizyty pani bibliotekarki w przedszkolu