Dyżur Wakacyjny 2018

Dyżury wakacyjne przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w miesiącu lipiec, sierpień 2018 r.1. Zapisy do placówek dyżurujących w okresie wakacyjnym trwają w okresie
od 7 do 30 maja 2018 roku.


2. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny
w wybranym, spośród wskazanych w planie dyżurów, przedszkolu miejskim
/ szkole z oddziałami przedszkolnymi.


3. Przy zapisie dziecka, rodzice (opiekunowie prawni) składają wypełnioną kartę
zgłoszenia na dyżur wakacyjny w wybranej placówce dyżurującej. Formularz
karty zgłoszenia należy pobrać w placówce prowadzącej oddziały
przedszkolne, do której uczęszczało dziecko w trakcie roku szkolnego
2017/2018.


4. Przy zapisie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) podpisują deklarację za
pobyt- obligującą do uiszczenia opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz wypełniają umowę o świadczenie
usług wyżywienia z firmą „Twoje Zdrówko”. Koszt 3 posiłków -10 zł.


5. Liczbę miejsc oraz szczegółowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego
określa dyrektor placówki dyżurującej.

W lipcu i sierpniu w przedszkolu będzie przeprowadzana
modernizacja sanitariatów ( dwa piony) w związku z tym -
Nasze przedszkole pełni dyżur w sierpniu 2018 r W Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach, ul. Jedności 35