Grupy

  1. Jeżyki- 6-latki wychowawca - Monika Balina 
  2. Żabki- 5 - 6 -latki wychowawca - Agnieszka Grysko
  3. Sówki 4- 5-latki wychowawca - Hanna Mijacz
  4. Koty- 4-latki wychowawca - Anna Dudek 
  5. Rybki - 3-latki wychowawca - Agata Smalec 

nauczyciel uzupełniający : Barbara Pawlik  , Mirela Oswald.