Zmiany w opłatach za przedszkole

Drodzy rodzice , 

Uchwała podjęta przez Radę Miasta Gliwice w dniu 13 lipca 2023 r., dot. waloryzacji opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmiana obowiązuje od 1 września 2023 r.

link do uchwały : https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/13823