RODO

 RODO 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.05. 2018 r. dane osobowe w  Przedszkolu Miejskim nr 22 w Gliwicach będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO.

Co to jest RODO?

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

 • Realizacja podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
 • Regulacja zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, aby ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.
 • Zgodność (harmonizacja) przepisów w UE dotyczących przetwarzania danych osobowych – RODO obowiązuje we wszystkich krajach UE.

 

  W związku z tym informujemy Państwa, że:

 1. 1.     Administratorem danych osobowych w naszej placówce jest: Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach, ul. Żeromskiego 26 reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
   1. Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
   2. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w  ppkt 2a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Dane, o których mowa w ppkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
  1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Monika Balina (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).