STRAJK - Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy


W zwiazku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualna interpretacja ZUS, za czas
nieobecności pracownika w pracy w zwiazku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ: "do obowiazków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiazku przystapienie nauczycieli do strajku.
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajeć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia."
W zwiazku z tym proszę PILNIE o zmianę informacji zamieszczonej na stronie szkoły/placówki.
Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługujacej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).


Z poważaniem
Krystyna Błasiak
z-ca naczelnika Wydziału Edukacji