STRAJK

Strajk w oświacie – ważne dla rodziców!
Zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.
Z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom przysługuje prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki   nad dzieckiem zdrowym do lat 8.
Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.
 
Mariusz Kucharz 
NaczelnikWydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach
 
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow