Pilna informacja dla rodziców dzieci z naboru 2021/22 oraz rodziców dzieci kontynuujących naukę

Pilna informacja dla rodziców dzieci z naboru 2021/2022 oraz rodziców dzieci kontynuujących

1.Jest możliwość odbioru zamówionych kart ATMS tj. kart pobytu dziecka w przedszkolu. Koszt jednej karty-7,50zł. 

2.Prosimy dostarczyć wypełnione dokumenty (zgody) wraz z upoważnieniami rodziców                do odbioru dzieci z przedszkola. Termin dostarczenia  - najpóźniej do 30 sierpnia 2021r.

3.Rodziców dzieci kontynuujących prosimy o wypełnienie nowego dokumentu ( dostępne             w placówce) „Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z przedszkola przez osobę  niebędącą prawnym opiekunem dziecka na rok szkolny 2021/2022”. Nowy dokument zawiera upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki oraz zgodę osoby upoważnionej na przetwarzanie jej danych osobowych. 

Termin dostarczenia  - najpóźniej do 30 sierpnia 2021r.

Odbiór kart i dostarczenie dokumentów do końca sierpnia 2021r. w godz. 06:00-13:45.