Ograniczenie funkcjonowania placówki

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

                  W związku z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  

przedszkole ogranicza funkcjonowanie placówki w terminie od 29.03.2021 do 09.04.2021r.

Na wniosek rodzica mogą być przyjęte dzieci rodziców, którzy: 

pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rodzice, którzy spełniają w/w warunki wypełniają wniosek i w poniedziałek przynoszą do przedszkola. 

W poniedziałek w godzinach 08.00-16.00 można odebrać z przedszkola karty pracy.