Procedury bezpieczeństwa związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice

 1. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH, związanych z reżimem sanitarnym, znajduje się na stronie internetowej przedszkola.

 2. Prosimy sumiennie stosować się do poniższych zasad oraz informacji. Prosimy o:

 • punktualne przyprowadzanie dzieci zgodnie z deklaracją, najpóźniej do godz. 08:15, później przedszkole będzie zamknięte ze względów bezpieczeństwa;

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka tylko przez jednego opiekuna, z którym dziecko wchodzi na teren przedszkola (dotyczy dzieci z rocznik 2016/2017), dzieci starsze wchodzą pod opieką pracownika placówki

 • sprawne przyprowadzanie oraz odbieranie dzieci zgodnie z wyznaczonym kierunkiem Rodzic/Opiekun prawny wchodzi do przedszkola z dzieckiem wejściem głównym, oznaczonym zielonym kolorem WEJSCIE, a wychodzi wyjściem bocznym- oznaczonym kolorem czerwonym WYJSCIE i porusza się z wyznaczonym kierunkiem. Po wyjściu z szatni przekazuje dziecko pracownikowi obsługi, który zaprowadza dziecko do właściwej sali. Rodzic/ opiekun prawny nie wchodzi do sal przedszkolnych i nie przemieszcza się po terenie przedszkola z wyjątkiem wyznaczonej trasy do szatni;

 • każdorazowe odbijanie karty ATMS- pobytu dziecka w przedszkolu, brak karty należy zgłosić pracownikowi. Karty dzieci starszych pozostają w placówce.

 • bezwzględną dezynfekcję rąk przy każdym wejściu do palcówki, zakrywanie nosa i ust maseczka ochronną oraz noszenie jednorazowych rękawiczek;

 • zachowanie w szatni i na terenie przedszkola bezpiecznej odległość miedzy osobami tj. 1, 5metra;

 • wszelkie zapytania kierować telefonicznie lub mailowo na adres przedszkola, danej grupy, w razie pilnej sprawy personel dyżurujący służy pomocą;

 • umieszczenie wyprasowanych ubrań na przebranie dla dziecka w worku z tkaniny trwale podpisanym;

 • umieszczenie wyprasowanych ubrań do wypoczynku (np. piżamki) dzieci leżakujących w worku z tkaniny trwale podpisanym;

 • stosować się do aktualnych wytycznych i zaleceń.

Zebrania z Rodzicami odbędą się w pierwszej połowie września.