Zawieszenie zajęć

Uwaga  rodzice ! 

Informacja  o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 22 w Gliwicach

w terminie  od 22.06.2020r. do 30.06.2020 

 Podstawa prawna:

  (na wniosek dyrektora, za zgoda organu prowadzącego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6,   poz. 69 z późn. zm.).