Aktualizacja terminu zawieszenia zajęć

Drodzy rodzice , 

Informacja o zawieszeniu zajęć w  Przedszkolu Miejskim Nr 22
w Gliwicach 
w terminie od 08.06.2020  do 12.06.2020                                              Podstawa prawna:

(na wniosek dyrektora, za zgoda organu prowadzącego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z pózn. zm.)