Zawieszenie zajęć

Drodzy rodzice , 

W naszej placówce zajęć zawieszone będą w terminie od 1.06.2020 r do 5.06.2020 r. O wszystkich ewentualnych przedłużeniach informować będziemy na bieżąco . 

Podstawa Prawna: 

( Na wniosek dyrektora , za sprawą organu prowadzącego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6, poz.69 z póź. zm.).