Witamy

      Nasze przedszkole zapewni dzieciom

przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju w poczuciu

więzi ze środowiskiem przyrodniczym.

Nasi wychowankowie będą pogłębiać wiedzę na temat

świata roślin i zwierząt oraz podstawowych zasad ochrony przyrody.

      Nauczą się aktywnie spędzać czas

na łonie przyrody oraz racjonalnie korzystać z jej zasobów.

Przedszkolacy rozwiną poczucie odpowiedzialności

za obecną i przyszłą jakość życia na ziemi.